Blog Talaşlı imalat hakkında herşey

Talaşlı imalatın tarihçesi

by Doğa Makina

Posted on 19.10.2016
TALAŞLI İMALATIN TARİHİ 

Talaşlı imalat endüstri devrimi ile 18. ve 19. yüzyıllardaki gelişimine başlamış ve 20. yüzyılda büyük bir hızla gelişimini sürdürmüştür.

18. yüzyılda en bilinen iş parçası malzemesi ağaçtır. Bu yüzyılda metallerin işlenmesi ve işleme için kullanılan tezgahlar son derece sınırlı tezgahlar olup

19. yüzyıla kadar metallerin işlenmesi sadece demirci ustalarının vasıtasıyla tamamen kol gücüne dayalı olarak yapılmıştır. Sonraları buhar makinesinin bulunması ve daha sonra elektrik enerjisiyle sağlanan gücün kullanılmasıyla artık kol gücü yerini devretmeye başlamıştır. Bulunan bu yeni güç alternatifleri sayesinde takım tezgahları buluşları olmuş ve önemli gelişmeler kaydetmiştir. Hareketin iletimi için miller ve kayış-kasnak mekanizmaları kullanılmaya başlanmıştır. İlk takım tezgahları vida çekme işlemlerini de gerçekleştirebilen torna tezgahları, planya ve freze tezgahlarıdır. Takımı taşıyan bir kızağın kullanılmaya başlanması 19. yüzyılın başlarında önemli bir adım olarak göze çarpmaktadır, çünkü takım kızağının kullanılmasıyla artık takımın elde tutulması gerekmemiş ve bir katere monte edilmesi sağlanmıştır. 19. yüzyıl başlarında talaş kaldırma işlemleri son derece yavaş işlemlerdir, örneğin 1,5 metrekarelik demir esaslı metal bir yüzeyin planyalanması bir tam iş günü sürmüştür. Planyalama en fazla uygulanan yüzey işlemlerinin başında gelmektedir. Katere bağlanmış, iş parçasının genişliği boyunca parça yüzeyinde doğrusal hareketler yapan bir torna kalemi ile gerçekleştirilen bu işlem alın frezeleme işleminin atasıdır. Talaş derinliği ve stok uzunluğu ayarlanmış ve tezgahın parçayı kendi kendine işlemesi sağlanmıştır. Bugün bu işlemin yerini alın frezeleme işlemi almış, ancak işlem prensip olarak broşlama ve benzer işlemlere temel teşkil etmiştir.

Modern talaşlı imalatın esasları 19.yüzyılda Avrupa ve Amerika'da atölyeler ve atölyelerdeki tezgah parklarında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Amerika kıtasında silah üreticileri sayesinde yeni tezgahlar üretilmiş, birbirinin yerini alabilen parçalar, standartlaştırılmış, ölçüler seri üretim teknolojisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yüzyılın ortalarında üniversal freze ve taşlama tezgahları kullanılmaya başlanmış, yüzyılın sonuna doğru endüstriyel ülkelerde, takımların hızlı değiştirilmesine olanak sağlayan revolver tornalar ve otomatik çubuk işleme tezgahları yaygin lık kazanmışlardır. 19.yüzyıl boyunca ve özellikle 20. yüzyılda talaşlı imalat alanında da paralel gelişmeler görülmüşse de bu bölümde daha çok kesici takımların gelişimi üzerinde durulacaktır. 

19. yüzyıl başlarında demir ve daha sonra çelikler üzerinde işlemler geliştirilmiş ve takım çelikleri üretilmiştir. Bu andan itibaren yüksek karbon çelikleri ve alaşımlı karbon çelikleri en iyi takım malzemeleri haline gelmişlerdir. Bu malzemelerin demirci tarafından uygulanan ısıl işlemler sayesinde son derece sert malzemeler olmalarına karşın dakikada birkaç metrelik kesme hızları sonucunda oluşan ısı nedeniyle bile yumuşamaları en büyük dezavantajlandır. Takımların ömrü çok kısadır ve takımlar ısıl işlemlerin ve metalürji biliminin gelişmemiş olması nedeniyle son derece güvenilmez özelliklere sahiptirler. Bu zaman aralığında iş parçası malzemeleri olarak gri dökme demir, bronz ve dövme demir gibi işlenmeleri fazla çaba gerektirmeyen malzemeler kullanılmıştır. Çelik ve özellikle alaşımlı çelik son derece zor işlenebilen ve son derece pahalı malzemeler olmuşlardır. İlk geliştirmiş takım malzemesi hız çeliği bir kaza eseri bulunmuştur. 
 


Blog Search

Talaşlı İmalat Blog

Bu blog, Doğa Makina firması hakkında ve genel talaşlı imalat ile ilgili her konuda bilgi ve tecrübelerini paylaştığı herkese açık bir platformdur.

Editör/Yazar olmak için tıklayınız