Talaşlı Üretim Teknik resim'e göre işleme ve imalat

Talaşlı Üretim Parçaları
Her türlü talaşlı imalat parçası üretimi ve imalatı

Firmamız her türlü talaşlı imalat parçasını teknik resim standartlarına göre yapmaktadır. Firmamız teknik resimde ve şartnamede bulunan şartları yerine olduğu gibi getirmekte bunun yerine muadil ürün gibi işlemler yapmamaktadır. Yapılması istenen parça işlenmesi, malzemeli veya malzemesiz olarak iki yol izlenmektedir.

  • Malzemeli üretim (İmalat) : Yapılması istenen parçanın üretilmesi için firmamız malzeme temininde kendisi bulunur. Teknik resim ölçüleri doğrultusunda işlemesini yapıp ve kalite kontrolden geçtikten sonra Alıcı firmaya final raporları ile teslim eder.
  • Malzemesiz üretim (İşleme) : Alıcı firma malzemeyi kendisi temin edip firmamıza gönderir. Bu döküm veya herhangi bir malzeme cinsi olabilir. Firmamıza gelen malzemeler önce ölçüleri kontrol edilir. Onay verildiğinde işlenmesi için üretim plan/program hazırlar ve numune çalışmasına başlanır. Numunesi yapılan parça Alıcı firmaya teslim edilir. Alıcı firmanın onayı ile birlikte üretime geçilip, kalite kontrolü de yapıldıktan sonra final ölçüm raporları ile birlikte Alıcı firmaya sevk edilir.

CNC üretim - imalat

talaşlı üretim sahası

Hizmetlerimizden bazı örnekler